Sponsors

Het runnen van onze vereniging kost veel geld. Een flink deel ervan wordt door de leden opgebracht in de vorm van contributie. Om onze leerlingenopleiding, ons instrumentarium en de repetities van onze orkesten en hun optredens te kunnen financieren en daarmee het muzikaal hoge kwaliteitsniveau van onze concerten te kunnen behouden, is steun van sponsors, vrienden en donateurs evenwel onmisbaar.

Naast financiële steun zijn wij ook zeer geholpen met het beschikbaar stellen van goederen en diensten die wij nodig hebben om onze activiteiten te organiseren.

Graag overleggen wij met u over de verschillende mogelijkheden om ons financieel dan wel in natura te sponseren en over de tegenprestaties die “Amor Musae” u kan bieden.

Wilt u “Amor Musae” graag als ‘Sponsor’ steunen, of wilt u hierover meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op via info@amormusae.nl.

Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.

Klik hier voor ons "Privacy-beleid".