Vrienden

Het runnen van onze vereniging kost veel geld. Een flink deel ervan wordt door de leden opgebracht in de vorm van contributie. Om onze leerlingenopleiding, ons instrumentarium en de repetities van onze orkesten en hun optredens te kunnen financieren en daarmee het muzikaal hoge kwaliteitsniveau van onze concerten te kunnen behouden, is steun van sponsors, vrienden en donateurs evenwel onmisbaar.

Als particulier, bedrijf of organisatie kunt u ons als ‘Vriend’ steunen voor een bedrag van ten minste € 50,- per jaar. Als dank voor uw vriendenbijdrage ontvangt u dan onze periodieke nieuwsbrief.

Als u ons ten minste vijf jaar lang jaarlijks steunt met een vast bedrag, is uw vriendenbijdrage als periodieke gift voor de Belastingdienst volledig aftrekbaar, dus zonder drempel. De periodieke gift moet dan wel in een schriftelijke overeenkomst met “Amor Musae” zijn vastgelegd. Dit hoeft echter niet meer via een notariële akte. De Belastingdienst heeft op haar website www.belastingdienst.nl een handige voorbeeldovereenkomst voor een ‘periodieke gift in geld’. Als u dit document download en ingevuld en ondertekend aan “Amor Musae” toestuurt (Postbus 96, 4840 AB Prinsenbeek), zorgen wij ervoor dat het ‘Exemplaar voor de schenker’ aan u wordt geretourneerd..

Mocht u het aldus behaalde fiscale voordeel ook aan “Amor Musae” willen schenken, dan kunt u het bedrag van uw periodieke gift zodanig verhogen dat uw vriendenbijdrage netto weer ten minste € 50,- bedraagt.

Wilt u “Amor Musae” graag als ‘Vriend’ steunen, of wilt u hierover meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op via info@amormusae.nl.

Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.

Klik hier voor ons "Privacy-beleid".