Historie

orkestoudOp 21 juli 1888 werd op het voormalige Beek, ‘op eene bijeenkomst der Werkende Leden van de Zangvereeniging “Onderling Kunstgenot” ‘, met algemene stemmen besloten de zangvereniging op te heffen en ‘en masse’ toe te treden tot de nieuw op te richten harmonie. Grote stimulator tot de oprichting van een eigen harmonie op de Beek, dat toen tot de
gemeente ‘s-Princenhage behoorde, was Gerard Paantjens, de hoofd-schoolmeester van de openbare lagere school op de Beek en vervolgens ook de eerste directeur (dirigent). Op voorstel van de eerste secretaris-penningmeester van de harmonie, Adrianus Rops, onderwijzer aan de openbare lagere school te Beek, werd aan de harmonie de naam “Amor Musae” gegeven, wat volgens classici betekent: ‘Liefde voor de muze (van de muziek)’.

De eerste aankoop bestond uit koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Hieruit blijkt dat “Amor Musae” alleen nog maar over ‘koper’ beschikte en dus is begonnen als fanfare (op de foto Fanfare “Amor Musae” in 1889). Pas in 1923, onder de tweede dirigent, Cornelis Peels, werd het eerste ‘hout’, een paar klarinetten, aangeschaft en werd de fanfare daarna geleidelijk aan omgevormd tot een volwaardige harmonie. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is ‘het harmonieorkest’, en zo dus ook “Amor Musae”, geëvolueerd tot een ‘symfonisch blaasorkest’ dat nauwelijks meer door de straten marcheert, maar nog voornamelijk podiumconcerten geeft.

penningVoor haar bijdragen aan het muzikale leven in Beek/Prinsenbeek en daarbuiten, heeft “Amor Musae” in de loop der jaren uit brede kring vele blijken van waardering mogen ontvangen. Een enkele keer werd daaraan een officieel tintje gegeven. Zoals bij de viering van haar 100-jarig bestaan in 1988, toen “Amor Musae” werd onderscheiden met de Koninklijke Erepenning en in 1990, toen haar de Cultuurprijs Prinsenbeek werd toegekend.

“Amor Musae” heeft van meet af aan deelgenomen aan toernooien, festivals, concoursen en concertwedstrijden om zich daar te meten met andere muziekverenigingen. De vele penningen aan de kroon van het vaandel zijn daar de rinkelende getuigen van. Als winnaar van het Federatieve Muziekconcours 1973 te Roosendaal, waar zij onder leiding van dirigent Nol Leblanc in de Ere-Afdeling de 1e prijs met lof van de jury behaalde, ontving “Amor Musae” de uitnodiging om nog datzelfde jaar deel te nemen aan de landelijke kampioenswedstrijden in Delf. Hier werd “Amor Musae”, landskampioen in de Ere-Afdeling en daarmee winnaar van de Witte Wimpel.

valenciaSinds de invoering van het bondsconcours heeft “Amor Musae” zich opgewerkt tot de huidige 1e Divisie (voorheen ‘Superieure’ Divisie), met vanaf 1987 louter eerste prijzen en steeds ook het hoogste aantal punten van het concours. Daarnaast was ‘Valencia’ een ultiem buitenlands succes. Daar werd in 2006, onder leiding van dirigent Frans van Dun, deelgenomen aan het prestigieuze Certamen Internacional de Bandas de Música (zie foto). In de Sección Primera, de eerste divisie, sleepte “Amor Musae” hier de hoogste prijs, de Primer Premio, in de wacht.

 

Klik op onderstaande link om toegang te krijgen tot compilatie van een artikelenreeks in De Klepel:
1888 - AMOR MUSAE - 2013 in De Klepel