Opleidingsorkest

Zodra de beginnende muzikanten er naar het oordeel van de dirigent van het Instaporkest aan toe zijn, of hun muziekdocent verwacht dat ze erin meekunnen, mogen zij instromen bij het Opleidingsorkest. Na het behalen van het A-diploma is dat verplicht. Wie in het Opleidingsorkest wil meespelen, maar geen muziekopleiding via “Amor Musae” volgt, of helemaal geen muziekles (meer) heeft, moet wel even voorspelen voor de dirigent. Dit om te laten horen dat zijn/haar niveau toereikend is. Toelating tot het Opleidingsorkest hangt in alle gevallen af van het oordeel van de dirigent.

In het Opleidingsorkest worden de al wat gevorderde muzikanten geschoold in het pas écht samen musiceren. Hier leren zij de fijne kneepjes van het vak. Zoals het kijken naar de dirigent, het luisteren naar de medemuzikanten en het gezamenlijk toewerken naar een muzikaal hoogtepunt. Zij worden hierbij ondersteund door enkele leden van het Groot Orkest. Er wordt gespeeld in verschillende muziekstijlen, van klassiek tot moderne pop en van musical tot rock. Ook wordt er regelmatig een concert gegeven. Zo worden zij voorbereid op toetreding tot het Groot Orkest.

De aanzet tot de overstap naar het Groot Orkest volgt op advies van de dirigent van het Opleidingsorkest of van de muziekdocent. Toelating tot het Groot Orkest hangt echter altijd af van het oordeel van de dirigent van het Groot Orkest. Die kan hiertoe altijd vragen eerst voor te spelen. Verder moet er natuurlijk plaats in de betrokken instrumentgroep zijn.

Natuurlijk komt niet elke leerling uiteindelijk in het Groot Orkest terecht. Een groot deel haakt door tanende belangstelling, andere interesses of gebrek aan talent voortijdig af. Maar ook voor deze leerlingen mag de opleiding bij “Amor Musae” als een bijdrage in de verrijking van hun muzikale vorming worden beschouwd.

Het Opleidingsorkest staat onder de deskundige en enthousiaste leiding van dirigent Judith van Boven.

De repetities vinden wekelijks plaats in de theaterzaal van De Drie Linden aan de Heisprong te Prinsenbeek, op de donderdagavond van 18:45 - 19:45 uur.

Belangstelling? Kom dan eens luisteren naar een concert of bezoek een repetitie.