Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie Orkest
22, 29 juni

of 6 juli

afh van het weer

11.00 u. Concert op de Mert Markt - Prinsenbeek SO
18 september   Uitwisselingsconcert met Senioren Orkest Zeeland De Drie Linden - Prinsenbeek SO
30 september 12.00 u. Kermisconcert m.m.v. Harmonie
St. Gerlachus Oirsbeek
De Drie Linden - Prinsenbeek GO
23 november 2018 19.00 u. Prinsenbeek's Got Talent De Drie Linden - Prinsenbeek GO
24 november 2018  19.00 u.  Prinsenbeek's Got Talent  De Drie Linden - Prinsenbeek    GO