Instaporkest

Alle begin is moeilijk en dit geldt, naast het leren bespelen van het muziekinstrument zelf, ook voor het leren spelen in groepsverband. De ervaring met de instromers bij het Opleidingsorkest leert, dat daar niet vroeg genoeg mee kan worden begonnen. Vandaar dat jeugdige muzikanten, die pas kort individueel muziekles hebben (aan de muziekschool of van een particuliere muziekdocent), in het Instaporkest voor het eerst mogen komen proeven aan het samen met anderen muziek maken. In beginsel al na een half jaar les, of wanneer de muziekdocent of de dirigent van het Instaporkest verwacht dat ze in het Instaporkest meekunnen.

In het Instaporkest ligt de nadruk op het beter leren luisteren, tellen, aanpassen aan elkaar en de interpretatie beter leren spelen. Dit vergemakkelijkt later de overstap naar het Opleidingsorkest. De individuele lessen gaan daarnaast natuurlijk ook gewoon door. Zo gauw de muzikant in de dop er aan toe is, kan de overstap van het Instaporkest naar het Opleidingsorkest worden gemaakt. Dit naar het (gezamenlijke) oordeel van de dirigenten van beide orkesten.

Beide orkesten staan onder de deskundige en enthousiaste leiding van dirigent Judith van Boven.

De repetities vinden wekelijks plaats in de aula van basisschool De Griffioen, Schoolstraat 45 te Prinsenbeek, op de woensdagmiddag van 13:30 - 14:15 uur.

 

Belangstelling?  Bezoek dan eens een repetitie.