Seniorenorkest

Voor de ouder wordende muzikanten die een stapje terug moeten of willen doen, omdat hun fysieke gesteldheid hen belemmert op het niveau van het Groot Orkest nog langer goed mee te komen en/of de prestatiedruk van het Groot Orkest hen niet langer ligt, biedt het Seniorenorkest de mogelijkheid om tot op zelfs hoge leeftijd met plezier in orkestraal verband te blijven musiceren. Als vuistregel geldt een minimum leeftijd van 55+, maar deze leeftijdsgrens wordt met souplesse gehanteerd.

Alleen al de vaste repetities ademen een gemoedelijke sfeer, want wat is er nu leuker dan met elkaar gezellig muziek te maken? En uiteraard worden er ook geregeld concerten gegeven, met een breed publiek aansprekend repertoire. Overal waar het orkest in Prinsenbeek of elders optreedt is het Seniorenorkest steeds een welkome gast.

‘Gezellig’ betekent hier overigens niet, dat er geen eisen aan de muzikale kwaliteit van de optredens van het Seniorenorkest worden gesteld. Natuurlijk wel. Enige muzikale ervaring is daarom dus wel gewenst. Bij de instroom van nieuwe orkestleden, die bij het Seniorenorkest voor een belangrijk deel ook uit zij-instromers bestaat, is dit een duidelijk aandachtspunt.

Doorgaans geldt een proefperiode van twee maanden, waarin beide partijen kunnen aftasten of men zowel muzikaal als sociaal goed bij elkaar past. De toelating tot het Seniorenorkest hangt hoe dan ook altijd af van het oordeel van de dirigent. Die kan hiertoe altijd vragen om voor te spelen.

Het Seniorenorkest staat onder de inspirerende leiding van dirigent Judith van Boven.

De repetities vinden wekelijks plaats in de theaterzaal van De Drie Linden aan de Heisprong te Prinsenbeek, op de maandagochtend van 10:00 - 12:00 uur.

Belangstelling? Kom dan eens luisteren naar een concert of bezoek een repetitie.