Bestuur

Voorzitter
Martin Rasenberg

Secretaris
Ruud Berbers

Penningmeester
Guus Keursten

Coördinator Leerlingenopleiding
Rob Stevens

Coördinator Activiteiten
Maurice Scheepers

Coördinator Fondsenwerving
Cecile Lips-van den Brand

Coördinator  Ledenwerving
Vacature

Beschermheer

Senator A.L.E. (Alfred) Arbouw, lid Eerst Kamer der Staten Generaal